شرو ور 1(شعر)
ای اشک دوباره در دلم درد شدی                                  

                                               تابر دیده ی من رسیدی سرد شدی

از کودکیم هر آن زمان خواستمت                                  

                                                گفتند  دگر  گریه  نکن  مر د شدی
آخرین ارسال هاساعت فلش اخلاق اسلامی موسیقی

جاوا اسکریپت